Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

A Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. 


Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.04.08. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 2011.évi CXC tv. a köznevelésről, 363/2013 (VIII.31.) korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999 évi XXXIII tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló, a 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a munkaköri leírás illetve az óvoda dokumentumai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

• Alap szintű alapszintű word, excel, internetes felületek kezelés,

• magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harangi Béláné nyújt, a +3652583034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 94/001/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

                            vagy

  • Elektronikus úton Szabó Mónika részére a ovoda@teglas.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Szabó Mónika, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes beszélgetés, ezt követően elbírálás és kiértesítés sikeres vagy sikertelen pályázatról

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.teglas.hu - 2018. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

 

';