Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. december 20-ai üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 20-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban, melyen 

• A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

• A képviselő-testület megalapozottnak és gondosan összeállítottnak ítélte, és elfogadta a 2018. évi belső ellenőrzési tervet, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi üléstervét.

• A képviselők elfogadták a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2016. évi beszámolóját.

• A Képviselő-testület módosította Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját.

• A képviselő-testület jóváhagyta a településképi arculati kézikönyvet, és ehhez kapcsolódóan elfogadta a településkép védelméről szóló rendeletét.

• A testület módosította a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet.

• A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

• Ezt követően a testület zárt üléssel folytatta munkáját.

 

 

                                                                                                    Dr. Gál György jegyző

';