Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatai

„A” típusú ösztöndíjra

6 pályázó nyújtotta be pályázatát


 

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2017. (XI.23.) határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 103/2010. (X.28.) határozattal elfogadott Szabályzata alapján

 

 

4 pályázó részére 10 hónapon keresztül

havi 2.000,-Ft/fő ösztöndíjat állapított meg.

 

Téglás, 2017. december 1.

 

 

 

                                                                                                  Czibere Béla polgármester

                                                                                              

';