Tájékoztatás a Képviselő-testület 2017. novemberi üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 23-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


• A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

• A testület elfogadta a 2018. évi költségvetési tervezési irányelveket.

• Az önkormányzat módosítása alapján a helyi adókról szóló rendelet az alábbi bekezdéssel egészült ki: „(3) Az adó évi mértéke a Htv. 11/A. §-ban meghatározott reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felületére 1.000,-Ft/ m2.”

• A képviselők elfogadták Téglás Város 2018-2024. évekre szóló Közművelődési Stratégiáját.

• A képviselő-testület a helyi közművelődési tevékenységről új rendeletet alkotott, melyre elsősorban a vonatkozó törvényi változások miatt volt szükség.

• A testület úgy határozott, hogy megállapodást köt a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulással, és elfogadja a szervezettel való Társulási Megállapodást.

• A testület a törvényi szabályozásban biztosított jogkörében eljárva elfogadta Téglás Város Önkormányzata és a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018. 01. 01-től kötendő Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.

• A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak a képviselők.

• Ezt követően a testület zárt üléssel folytatta munkáját.

 

 

                                                                                                    Dr. Gál György jegyző

';