Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. október 26-ai üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 26-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


• A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

• A testület módosította Téglás Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

• A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Sconto Morte Temetkezési Kft. temetkezési szolgáltatása tapasztalatairól szóló tájékoztatóját. Megállapította, hogy a temető üzemeltetője a vállalt kötelezettségeit teljesítette, azok megfelelnek az elvárásoknak. Javasolja a Sconto Morte Temetkezési Kft. vezetésének a temetőgondnok mielőbbi alkalmazását, valamint az urnasírhelyek egységes kialakítását, ezen sírok számának növelését. Hozzájárult ahhoz, hogy a 2017. évről megmaradt fejlesztési összeg 2018. évre kerüljön átcsoportosításra úgy, hogy az szemáttároló konténerek beszerzésére kerüljön felhasználásra.

• A képviselő-testület elfogadta a Bárczay Anna Városi Óvoda 2017/2018. nevelési évre szóló munkatervét.  A testület megállapította, hogy a munkaterv tartalmas és feszített munkatempóról árulkodik, tartalmazza a kötelezően előírt elemeket és visszaköszönnek benne a programok, pályázatok, illetve a bázisintézményként elvégzendő feladatok is.

• A képviselők elfogadták a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről szóló beszámolót, és dicséretben részesíti az intézmény vezetőjét és munkatársait a szakmai ellenőrzések pozitív eredményei miatt.

• A képviselő-testülete a hatályos jogszabályok értelmében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetét Téglás közigazgatási területében állapította meg.

• A testület úgy határozott, hogy együttműködési megállapodást köt a Hajdúhadházi Rendőrkapitánysággal a Téglás közigazgatási területén létesítendő térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére és elfogadta a térfigyelő kamerarendszer Üzemeltetési és Adatvédelmi Szabályzatát.

• A Képviselő-testület módosította a települési támogatás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletet, mely kiszélesítette az ellátási formákat. 

• A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

 

                                                                                                    Dr. Gál György jegyző

';