Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. szeptember 26-i üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


• A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

• A képviselő-testület elfogadta a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/17. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A testület megállapította, hogy az intézmény hatékonyan és magas színvonalon látta el oktató-nevelő munkáját. Az iskola példaértékű tevékenységet végez az oktatás terén, és változatos, sokrétű szabadidős elfoglaltságokat kínál a gyerekek részére. 

• A képviselők elfogadták a Téglási Települési Értéktár 2017. év I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót, s felkérték a bizottságot, hogy továbbra is gyűjtse és dokumentálja a beérkezett javaslatokat, s gondozza és gyarapítsa, tegye közismertté a helyi értéktárat.

• A képviselő-testület módosította a 2017. évi költségvetési rendeletet.

• A testület úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.

• A képviselők hozzájárultak az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó egy hetes rendezvénysorozat megszervezéséhez nyújtott 170.000,- Ft támogatási összeg igényléséhez szükséges Támogatási Szerződés megkötéséhez.

• A képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igénybevételére.

• A testület döntött arról, hogy megállapodást köt a Hajdúhadházi Rendőrkapitánysággal a Téglás közigazgatási területén létesítendő térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére. A térfigyelő kamerarendszer elhelyezési és üzemeltetési költségeit Téglás Város Önkormányzata éves költségvetéséből folyamatosan biztosítja.

• A képviselő-testület a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett úgy döntött, hogy Téglás városközpont: Kossuth Lajos utca – Pozsár Gyula utca találkozásánál lévő Fényes – Akácos – Nádas – Malom – Liget és Iskola utcák által határolt tömb területét érintő településrendezési terv módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálatát nem készítteti el, és  a településrendezési tervmódosítás partnerségi egyeztetési részét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § szerint lezártnak tekinti.

• Téglás Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni a Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 11/b beruházási prioritásokhoz kapcsolódó pályázati együttműködésben, és eredményes elbírálás esetén az önerőt a 2018. évi költségvetésben biztosítja.

• A képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közterületek elnevezésére vonatkozó szakmai javaslatát nem fogadta el, és - korábbi döntéseinek hatályban tartásával - nem kívánja átnevezni az Úttörő és Felszabadulás utcákat.

• A testület elfogadta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által készített 2018 – 2032. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terveket, a felújítási és pótlási valamint beruházási terveket.

• A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

 

                                                                                                                                                                                              Dr. Gál György jegyző

';