Álláslehetőség-Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálata Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Fényes u. 9-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletében gyermekek bölcsődei ellátásához kapcsolódó kisgyermeknevelői feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő
  • magyar állampolgárság
  • nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló okirat
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sőrésné Oláh Ágnes nyújt, a 06 52/583-086-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (4243 Téglás, Liget u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 369/2017, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.
  • Személyesen: Sőrésné Oláh Ágnes, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Liget u.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.teglas.hu honlapon-2017. július 10

kozigallas.gov.hu

 

';