Álláslehetőség-Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálata Családsegítő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 2018. március 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Liget utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatások-, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§-a szerinti családsegítés keretében szociális ellátások biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelete szerint előírt szakképesítés,

• büntetlen előélet,

• magyar állampolgárság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• erkölcsi bizonyítvány,

• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,

• szakmai önéletrajz,

A munkakör letölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sőrésné Oláh Ágnes nyújt, a 06/52 583-086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (4243 Téglás, Liget utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 359/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: teglas.hu honlapon - 2017. július 3.

';