Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. áprilisi üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 26-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.•    A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
•    A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, valamint a belső ellenőrzéséről szóló beszámolót, és megalkotta a zárszámadásról szóló rendeletet.
•    Az ülésen döntés született arról is, hogy víziközmű vagyon-elemeket Téglás Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős a 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (2) bekezdésnek megfelelően térítésmentesen átveszi a szintén ellátásért felelős Hajdúhadház Város Önkormányzatától 2017. év második negyedévében. 
•    A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a versenyeztetés mellőzésével értékesíteni kívánja a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő KAS-026 forgalmi rendszámú Toyota Dyna tehergépjárművet.
•    A testület úgy határozott, hogy 2017. december 31-ig biztosítja a helyi lakosok részére a temetői buszjárat indítását önkormányzati gépjárművel a felmerülő igényektől függő rendszerességgel – maximum havi két alkalom –, térítésmentesen.
•    A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

Ezt követően a képviselők zárt üléssel folytatták munkájukat, ahol a Városnapi, helyi elismerésekről döntöttek.


                                                                                                Dr. Gál György jegyző

';