„Bölcsődék napja” - Lakossági tájékoztató

1852. április 21-én nyílt meg az ország első bölcsődéje Pesten. Ennek emlékére „A Bölcsődék Napja” 2010-től államilag is elismert, miniszteri rendelet által szabályozott ünnepnappá vált.


A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. NM rendelet módosításának értelmében a bölcsődében április 21-e, (vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik), az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.

Fentiekre tekintettel a Téglási Bölcsőde 2017. április 21-én gondozás nélküli munkanap miatt zárva lesz.

            Csobán Csilla   szakmai vezető                                                                                 Sőrésné Oláh Ágnes  intézményvezető

 

                                                                            

 

';