TÁJÉKOZTATÁS A VÁROS LAKOSSÁGA, A KÖZLEKEDŐK RÉSZÉRE

Téglás városban a balesetvédelmi előírások betartása-, és a közlekedés biztonságának biztosítása érdekében a Dózsa György utca 3. számtól a 21. számig (a Fényes utca sarkától a Stadion utca sarkáig), illetve a páros oldalt az Iskola utca sarkától a Fényes utca sarkáig terjedő útszakaszon "Megállni tilos" közlekedési tábla került kihelyezésre.


Az állami közút kezelője az elmúlt időszakban több alkalommal kihelyezte a tiltást elrendelő közúti jelzőtáblát a Dózsa György út - Fényes utca sarkára, melyet ismeretlen személy eltulajdonított, illetve megrongált.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 232. § (1) bekezdése szerint ez a cselekmény a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, mely – a cselekmény miatt keletkező balesettől függően – 1 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki közlekedési útvonal tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, közlekedési jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel mások életét vagy testi épségét veszélyezteti, bűntettet követ el.

A cselekmény előkészülete vétségnek minősül és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A közúti jelzőtáblát a közút kezelője folyamatosan pótolja, és a Rendőrség folyamatosan ellenőrizni fogja annak betartását. A megállni tilos jelzés ellenére az útszakaszon megálló gépjárművek vezetőit 10 ezer forint helyszíni bírsággal, illetve
20 ezer forint szabálysértési bírsággal sújtja.

A közúti jelzőtábla eltulajdonítása-, és megrongálása miatt a Rendőrkapitányság – ismeretlen elkövető ellen – jelenleg  nyomozást folytat.

Felhívjuk a lakosság és a közlekedők figyelmét a közlekedési szabály betartására!

 

 

                                                                                              Dr. Gál  György jegyző

';