Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. március 22-ei üléséről

 Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 22-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


•    A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
•    A képviselő-testület módosította a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet, majd döntést hozott Téglás Város új Települési Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete jogszabályi előírások szerinti előkészítésének indításáról, a partnerségi együttműködésről.
•    Ezt követően került sor a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékelésére. A képviselők megállapították, hogy az intézmény vezetője és az intézmény dolgozói elkötelezett, mintaértékű szakmai hozzáállással bíró munkatársak, akik a település érdekében kimagasló tevékenységet folytatnak. A Képviselő-testület felhívta az intézményvezető figyelmét, hogy jelenlegi magas színvonalon végzett szakmai munka fenntartása érdekében továbbra is ésszerű szervezéssel és takarékos mindenre odafigyeléssel végezzék szakmai munkájukat.
•    Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a közfoglalkoztatás 2016. évi teljesítéséről szóló beszámolót, megállapítva, hogy a kisebb-nagyobb zökkenők ellenére is jól működik a program a településen, a közfoglalkoztatottak hasznos munkát végeznek a közösség érdekében, többek között a település tiszta, rendezett összképének kialakításában. A képviselők felkérték a polgármestert, hogy az elkövetkezőkben is törekedjen a közmunka programokban való, minél hatékonyabb részvételre, annak érdekében, hogy valódi értékeket teremtsenek a programok a lakosság megelégedésére.
•    Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete öntött, hogy a civil szervezetek céljainak támogatására, a működtetésre meghatározott összegeket biztosít.

•    A képviselők elfogadták a településen működő egészségügyi szolgáltatási tevékenységekről szóló tájékoztatást, a gyógyszertárral kapcsolatosan beérkező lakossági jelzéseket megtárgyalták és továbbítják az üzemeltető felé. A védőnők 2016. évi munkáját kimagaslónak ítélték.
•    A testület elfogadta Téglás Város Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervét valamint a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt tulajdonosi közgyűlése által 2017. február 24-én elfogadott Zrt. Alapszabály módosítást.
•    A Képviselő-testület az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról szóló törvényi előírásoknak eleget téve úgy rendelkezett, hogy a Téglás Város Önkormányzata fenntartásában lévő Téglás, Kossuth u. 72/A. alatt működő Bárczay Anna Városi Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.
•    A testület úgy határozott, hogy testvérvárosi együttműködési megállapodást köt az ukrajnai Téglás községgel kulturális, művészeti, idegenforgalmi, sport és gazdasági együttműködés céljából.
•    A képviselők elfogadták a családi események lebonyolításáról szóló jegyzői szabályzatot, mely a névadózás és a házasság megerősítésének helyi lebonyolítási rendjét tartalmazza.
•    A Képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogi, ügyrendi és társadalmi kapcsolatok bizottsága által meghirdetett „Képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok, kulturális programok, közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális, megyei vagy kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására 2017. évben” című kiírásra, az Elszármazottak találkozójának megszervezéséhez kérve anyagi hozzájárulást.
•    A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. évi költségvetésben szereplő céljelleggel nyújtott támogatások terhére 100 ezer Ft-ig vállal kötelezettséget a Téglási gyerekek részére szervezett közlekedési tábor kiadásaira.
•    A testület a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjait az alábbiak szerint fogadta el:
Házi segítségnyújtás: 150.- Ft/ó
Nappali ellátás: 0.- Ft/ nap
Étkeztetés:        
ebéd esetén: 450.-Ft/adag (27 % áfával) 
ebéd házhoz szállítása: 125 Ft/nap (27% áfával)
3x étkezés esetén: 750.-Ft/adag (27 % áfával)


•    A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

 

                                                                   Dr. Gál György jegyző

';