Tájékoztatás egyes családi események lebonyolításának szabályairól

1965/2017. számú szabályzat egyes családi események lebonyolításának szabályairól

 

Jelen szabályzat – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálya alá nem tatozó – egyes családi események lebonyolításának szabályait tartalmazza Téglás Város Önkormányzatának közigazgatási területén.

 


 

Téglás Város Önkormányzatának

JEGYZŐJÉTŐL

1965/2017. számú szabályzat

egyes családi események lebonyolításának szabályairól

 

Jelen szabályzat – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálya alá nem tatozó – egyes családi események lebonyolításának szabályait tartalmazza Téglás Város Önkormányzatának közigazgatási területén.

A szabályzat hatálya alá tartozik:

  • a névadói események lebonyolítása;
  • a házasságkötés megerősítése.

A családi események lebonyolítását a Téglási Polgármesteri Hivatal előzetes kérelem alapján biztosítja.

 

A kérelmet legkésőbb a családi eseményt megelőzően 15 nappal korábban kell benyújtani.

 

A hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül munkanapon legkésőbb 17 órai kezdettel, munkanapon kívül kizárólag pihenőnapon 10 óra és 17 óra közötti kezdettel biztosítja.

A családi események lebonyolításáért az alábbi díjtételeket kell megfizetni előzetesen, legkésőbb az eseményt megelőző munkanapon: 

  1. A hivatali munkaidőben a Téglási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61. szám) tanácstermében lebonyolításra kerülő események díja: nettó 5000,-Ft.
  2. A hivatali munkaidőben Téglás Város közigazgatási területén, – az esemény méltó, ünnepélyes lebonyolítását lehetővé tevő – külső helyszínen lebonyolításra kerülő események díja: nettó 10.000,-Ft.
  3. A Hivatali munkaidőn kívül a Téglási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61. szám) tanácstermében lebonyolításra kerülő események díja: nettó 15.000,-Ft.
  4. A Hivatali munkaidőn kívül Téglás Város közigazgatási területén, – az esemény méltó, ünnepélyes lebonyolítását lehetővé tevő – külső helyszínen lebonyolításra kerülő események díja: nettó 25.000,-Ft

 

A lebonyolítás valamennyi költségét, így a külső helyszínek bérlési költségeit és azok ünnepélyes berendezésének költségét a kérelmezők viselik, és biztosítják.

 

A Téglási Polgármesteri Hivatal tanácstermének igénybevétele magába foglalja: a helyiség ünnepélyes berendezését (asztal, asztaldísz, szőnyeg, 50 db tárgyalószék, hangosítás, projektor, pezsgőspohár, tálca, gyertyatartó, gyertya biztosítását).

 

Valamennyi eseményről az anyakönyvvezető emléklapot állít ki 1 példányban és bevezeti az eseményt a Névadókönyvbe, illetve a Házassági emlékkönyvbe.

Az anyakönyvvezető részére a munkaidőben történő családi eseményen való közreműködésért díjazás nem jár.

Az anyakönyvvezető a munkaidőn kívüli családi eseménynél történő közreműködésért bruttó 10 000 forint díjazásra jogosult, melyet a 3 – 4. pontokban foglalt díjak magukban foglalnak.

Ez a szabályzat 2017. április 1-jén lép hatályba.

 

Téglás, 2017. március 1.

 

                                                                                     Dr. Gál György jegyző

 

Záradék:

Ezt a szabályzatot Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26 /2017. (III.22.) határozatával jóvá hagyta.

';