Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. február 22-ei üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 22-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


•    A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
•    A képviselő-testület jóváhagyta a Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló tervezetet, majd elfogadta a városi önkormányzat 2017. évi költségvetését.
•    Ezt követően került sor a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tevékenységéről szóló beszámoló ismertetésére. A testület az intézmény 2016. évben végzett munkáját tartalmasnak ítélte, kiemelve hogy magas színvonalon és innovatív módon elégítik ki a település lakosságának közművelődési igényeit. Hangsúlyozták a nagyon jó együttműködést a város többi intézményével és a fenntartóval.
•    Szintén ezen az ülésen került sor a Városi Sportegyesület tevékenységéről és a 2016 évi eredményekről szóló beszámoló elfogadására. A Képviselő-testület elismerte a Városi Sportegyesület szakmai teljesítményét, és továbbra is elvárja a Városi Sportegyesület elnökségétől és a szakosztályoktól, hogy törekedjenek a jó eredmények elérésére.
•    A testület módosította az Önkormányzat 2016. évi költségvetését és a helyi adórendeletet, valamint elfogadta a házasságkötés helyi szabályairól szóló új önkormányzati rendelet-tervezetet.
•    A hatályos jogszabályok értelmében döntött a testület a városi óvoda felvételi időpontjáról. A döntés értelmében a Bárczay Anna Városi Óvodában 2017. április 26-28. között kerül sor az óvodai beiratkozásra az óvodavezető irodájában (4243 Téglás, Kossuth u. 72/A.) a szülő, nevelőszülő által személyesen, a közleményben meghatározott iratok bemutatásával. 
•    A képviselő-testület módosította a Polgármesteri Hivatal szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint jóváhagyta Czibere Béla polgármester 2017.évre megállapított szabadságának ütemezését.
•    Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi járási startmunka pályázat kapcsán 5 program támogatási szerződésének megkötését támogatja.

•    A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

                                                                                                                       Dr. Gál György jegyző

';