Tájékoztató gépjárműadó mentességről

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2017. évben megváltoztak a súlyos mozgáskorlátozottság esetén adható gépjárműadó-mentességet igényelhető adóalanyok köre.A változás értelmében a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany mentes az adó alól.

Ahhoz, hogy igénybe vehessék a mentességet az alábbi dokumentumok valamelyikét kell adóhatóságunkhoz eljuttatniuk:
- Elsődlegesen: a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolatot
- Másodlagosan: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI: törvény szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló szakhatósági állásfoglalás szakvélemény másolatot
- A 18. életévét be nem töltött személy esetében, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolatot

Amennyiben Ön a fent nevesített okiratok egyikével sem rendelkezik, akkor a meglévő orvosi dokumentumokkal hivatalomat kell felkeresnie. Hivatalom megkeresi a szakértői szerveket a szakvélemény kiadása céljából, mellyel az Adóirodán kezdeményezheti a gépjárműadó fizetési kötelezettség alóli mentesség igénylését.

 

 

';