Tisztelt Vállalkozók, Őstermelők!

Tájékoztatom, hogy amennyiben Önnek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a 2016. év tekintetében iparűzési adó bevallási kötelezettsége van, azt 2017. május 31-ig kell teljesíteni.


A nyomtatvány és a kitöltési útmutató elérhető az alábbi linkre kattintva https://teglas.hu/oldal/ugyintezesi_adattar illetve a Polgármesteri Hivatal 6-os számú irodájában kérhető.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1-jei hatállyal egy új, 42/D. §-sal egészült ki, mely lehetővé teszi az adózók számára, hogy 2017. január 1-jétől az állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatóságon keresztül az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program alkalmazásával teljesítsék.

 

Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdése alapján, ha az adózó adóbejelentkezési, adóbevallási kötelezettségét nem teljesíti, magánszemély adózó 200.000,- Ft-ig, más adózó 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

Az 1990. évi C. törvény 35. § (2) alapján a helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó (egyéni vállalkozó; mezőgazdasági őstermelő; jogi személy, ideértve ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; egyéni cég). Az 52. § 26. b) pontja alapján vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő is, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot meghaladja.

Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.

A bevallás benyújtásával egyidejűleg az esedékes iparűzési adót a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél (4243 Téglás, Dózsa Gy. u. 13.) vezetett 60600156-11038195 számú számlára kell teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük az adószám/adóazonosító vagy az adóhatóságuknál azonosításra használt négyjegyű mutatószám feltüntetését.

Amennyiben a bevallások megtételéhez segítségre van szüksége, vagy a bevallásokkal, adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, munkatársaink ügyfélfogadási időben készséggel állnak rendelkezésére a 6-os irodában vagy az 52/384-312-es telefonszámon.

 

2017. február 15.

 

 

Dr. Gál György
jegyző

 

 

';