Pályázati felhívás

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázatot hirdet:

területi védőnői állásra

(közalkalmazotti státuszban)


a) Ellátandó feladatok: a 49/2004. (V.21.) EszCsM rendeletben foglaltak Téglás II. sz. védőnői körzetében, továbbá a körzethez tartozó
                                              iskolaegészségügyi feladatok.

b) Az állás betöltésének feltétele:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,
 • méhnyakszűrési továbbképzés-, és vizsga 2 éven belüli megszerzésének vállalása.

c) Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • méhnyakszűrési továbbképzés-, és vizsga megléte
 • helyismeret;
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

d) A munkakörhöz a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti juttatások járnak.

e) A pályázatot zárt borítékban, "Védőnői pályázat" megjelöléssel Téglás Város Polgármesteréhez címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz)

f) A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • az iskolai végzettséget és továbbképzés meglétét igazoló oklevél, okirat másolatát;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

g) A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 20.

h) A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 nap, az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

Téglás, 2016. október 18.

Czibere Béla
polgármester

 

 

 

';