Álláslehetőség-Bárczay Anna Városi Óvoda

Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény, az EMMI rendeletek, a munkaköri leírás illetve az óvoda dokumentumai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget igazoló okirat, Személyi igazolvány, lakcímkártya, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mónika nyújt, a 06-20-937-3140 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Személyesen: Harangi Béláné, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A személyes beszélgetést követően elbírálás, és kiértesítés sikeres vagy sikertelen pályázatról

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.teglas.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

 

';