Bárczay Anna Városi Óvoda hírei

Pályázati beszámoló


PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. E világban ne csak benne legyünk, otthon is érezzük magunkat.

Szülőföldünkön, hazánkban, s ne szakadjunk el annak múltjától, mert megszűnik nemzet lenni a nép, amelyik nem vállalja ezt az örökséget…”

/Tamási Áron/

 

Az elmúlt években a mindennapi nevelőmunkában egyre inkább előtérbe került és hangsúlyozottabbá vált az identitáskeresés. A hazához kötődő szálak erősítése, népünk ünneplő szokásainak és hagyományainak megismerése, és megismertetése tükrében adtuk be pályázatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, Hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzeti hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programra, melynek címe: Ápolni, megőrizni, átadni- tarts velünk! /Pályázati azonosító: NTP-MKÖ-15-0088/

A gyermekek sokoldalú fejlesztése magába foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, az életre való felkészítés lehetőségét a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. A tehetséggondozó program támogatott ideje alatt komplex módon kialakult a gyermekekben rejlő kreativitás, a bátor önkifejezés, a drámajátékok, a ritmusjátékok, mesék, versek alkalmazásával. Az örömet nyújtó tevékenységek közben megismerkedtek a népi gyermekjátékokkal, népi hangszerekkel, népviseletekkel, eközben felfedezték a dallam, a ritmus, a mozgás és a közös éneklés szépségét. A kézműves tevékenységek közben megismerkedtek a természetes anyagok felhasználásával, az eszközök helyes használatával, kialakult természetközeli szemléletük, a harmonikus életvitel és a környezetalakítás képessége. A nem hagyományos kézművestechnikák kipróbálása közben érdeklődési területük bővült. A népmesék, népmondák megismerésével közelebb kerültek a néphagyomány gyökereihez, melyek segítségével nyomon követhették az időjósló, termésjósló népszokásokat is. A drámajátékok által önkifejezésük fejlődött. A kirándulások alkalmai, az előadások megtekintése, a partnerek bevonása által erősödtek a gyerekek együttműködési-, alkalmazkodó-, akarati képességei. A pihenés, relaxálás, az érzelmi blokk feloldása közben fejlődött személyiségük, mely fontos a tehetséges gyerekek számára. A divergens gondolkodás, a szókincsgazdagítás, a kreativitás, ismeretdúsítás, az újszerű kézművestechnikák elősegítették a gyerekek erős oldalának fejlesztését, a gyenge oldal kiegyenlítését. A közös mulatságok, tevékenységek elősegítették a közösségformálást, a közösségben lévő alkalmazkodás képességét, mint gyenge oldal erősítését. Az anyanyelvi kifejezőkészség, verbalitás fejlesztése, anyanyelvünk szeretetére-, ápolására nevelés fontos szerepet kapott programunkban. A generációk közös találkozása, a gyermekek számára érdekes történetek által képzeletük, fantáziájuk, kreatív gondolataik fejlődtek.

A pályázatban vállalt fő tevékenység: a népi kultúra ápolása András naptól téltemetésig.

Fő programjaink:

 • Vár téged a Mikulás ház
 • Luca széke, Luca búza
 • Betlehemes játék
 • Mézeskalács sütés
 • Közös karácsonyfa díszítés
 • Háromkirály járás
 • Fűben- fában orvosság
 • Nyíregyházi Vadaspark
 • Múzeumlátogatás
 • Kirándulás
 • Jelmez- és Busóálarc készítés
 • Farsangi mulatság a Szeredás együttes közreműködésével
 • Kiszebáb készítés, -égetés
 • Hangos téltemető felvonulás
 • Szárnyalló Népi Játékok

E programok megvalósításán kívül tárgyi eszközöket is vásároltunk:

 • Hangtechnikai berendezés
 • Hangfalak
 • CD- lejátszó
 • Hordozható varrógép
 • Textíliák
 • Pendrive- ok
 • Dekorációs kellékek

Programjainkkal az volt a célunk, hogy a gyerekek érezzék meg, hogy a világnak, amelybe beleszülettek, múltja és jövője van. Az életben a legfontosabb a szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás.

   

 

';