Közlemény testületi ülésről

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 16-án (csütörtök) du. 13.00 órakor a Városháza Tanácstermében tartja soron következő ülését.


 

1.      Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

 

2.      Beszámoló a Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről

Előterjesztő:        Szabó Mónika intézményvezető

Előzetesen véleményezi: Művelődési-, Oktatási-, és Sport Bizottság

 

3.      Tájékoztató Téglás város közrend- és közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő:        Asztalos János r. alezredes Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője

                                   Kolompár László Téglás Város Polgárőr Szervezetének elnöke

Előzetesen véleményezi: Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási-, és Közbiztonsági Bizottság

 

4.      Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

 

5.      Rendelet-tervezet a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

 

6.      Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

 

7.      Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításával kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

 

8.      Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás 2016. évi igénylésének benyújtásáról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

 

9.      Előterjesztések pályázatokról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

  

 10.  Előterjesztés a Badacsonyi Önkormányzati Üdülő 2016. évi üdülési díj megállapításáról és üdülési szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság

 

11.  Előterjesztés a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Művelődési-, Oktatási-, és Sport Bizottság

 

12.  Előterjesztés a Bárczay Anna Városi Óvoda 2016/2017. tanévi óvodai munkatervéhez fenntartói javaslatról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Művelődési-, Oktatási-, és Sport Bizottság

 

13.  Előterjesztés a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulásból való kiválásról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási-, és Közbiztonsági Bizottság

 

14.  Előterjesztés polgármester jutalmazásáról

Előterjesztő:        Dr. Gál György jegyző

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi Bizottság

 

15.  Pályázati kiírás területi védőnői állásról

Előterjesztő:        Czibere Béla polgármester

Előzetesen véleményezi: Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási-, és Közbiztonsági Bizottság

 

16.  Javaslat alpolgármesteri tisztség betöltésére, alpolgármester megválasztása

      Előterjesztő: Czibere Béla polgármester

 

17.  Javaslat bizottsági elnök és tag választására

      Előterjesztő: Czibere Béla polgármester

 

18.  Rendelet-tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

      Előterjesztő: Czibere Béla polgármester

 

19.  Különfélék

 

 

Téglás, 2016. június 10.

  

                                                                            Dr. Gál György        

                                                                                      jegyző    

';