Tájékoztató a képviselő-testület 2016. május 18-ai üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 18-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

Ezt követően került sor a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról, az ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről szóló beszámoló elfogadására. A képviselő-testület megköszönve a részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást, ügyfélbarátnak minősítette a hivatal munkáját.

 

Az Önkormányzat elfogadta a gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót, melyet átláthatónak, érhetőnek, mindenre kiterjedőnek és szakszerűnek ítélt. Egyidejűleg megköszönte a gyermekvédelemben dolgozók munkáját.

A Képviselő-testület módosította a helyi adórendelet, az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok 50 % adókedvezményt vehetnek igénybe.

Ezt követően került sor a „Nyírségi Ivóvízminőség-javító Társulás Local Agenda ” programjának elfogadására.

A testület úgy határozott, hogy tehermentesen megvásárolja a Pozsár Gyula utca 31-33. szám alatti 105. hrsz-ú és 106. hrsz-ú beépítetlen összközműves telkeket.

A képviselő-testület elfogadta a Bárczay Anna Városi óvoda 2016/2017 tanévi működési rendjét, melynek értelmében az óvoda heti és éves nyitvatartási idejét hétfőtől-péntekig 5.30 órától 17.00 óráig, a 2016/2017. tanévben indítható csoportok számát 10 óvodai csoportban, a maximális csoportlétszámot 25 főben határozza meg.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, a Fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívásokra.

A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

Ezt követően a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját, ahol pedagógiai elismerésekről döntött.

 

                                                                                                                                               Dr. Gál György jegyző

';