Hirdetmény az óvodai felvételről

Hirdetmény az óvodai felvételről

 

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.


A beiratkozás a 2016/2017-es nevelési évre történik.

A beiratkozás időpontja:  2016. április 25-27. 8.00-14.00 óráig
Helye:           Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a,

                       óvodavezetői iroda

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek orvosi igazolása arról, hogy közösségbe járhat
  • a gyermek oltási kiskönyve

 

  • Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az intézmény értesíti a település jegyzőjét.
  • Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak szerint.
  • Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási területe.
  • A felvételről meghozott döntésről 2016. május 27-ig írásban értesítjük a szülőket.
  • Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz.

 

Téglás, 2016. március 21.

 

Czibere Béla s.k.
polgármester

 

Óvodai felvétel iránti kérelem (letölthető a linkre kattintva)

';