Ebösszeírás

Téglás Város Önkormányzata 2016. március 15-től 2016. április 15-ig ebösszeírást végez.


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1} bekezdése alapján Téglás Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, 2016. március 1-től 2016. április 15-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az ebösszeírást a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik, minden ebtulajdonost felkeresnek.

Kérem, segítsék az összeírók munkáját.

Felhívom továbbá a tisztelt ebtulajdonosok/ebtartók figyelemét az alábbiakra:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 14/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1-jétől a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a tarnszponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni;
  • az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni;
  • az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Együttműködésüket köszönjük!                   

* ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve aki az ebet/ebeket gondozza, felügyeli.

                                  

Dr. Gál György sk.

jegyző

 

';