Tájékoztatás a Képviselő-testület 2016. február 24-ei üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 24-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

Ezt követően került sor a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tevékenységéről szóló beszámoló ismertetésére, melyet a testület szépen megszerkesztettnek, az intézmény elmúlt évi tevékenységét nagyon jó színvonalúnak ítélt, és elfogadott.

A testület módosította az Önkormányzat valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetését, majd döntött a befejezetlen beruházások terven felüli értékcsökkenésének elszámolásáról.

A képviselő-testület egyetértett a Bárczay Anna Városi Óvoda felülvizsgált és módosított Pedagógiai Programjával, megállapítva, hogy a Pedagógiai Program részletes és alapos, az intézményre vonatkozó törvényi változásoknak és rendeleteknek megfelelően készült el, figyelembe véve a helyi pedagógiai elveket és hagyományokat.

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bárczay Anna Városi Óvodában 2016. április 25-27. között kerül sor az óvodai beiratkozásra az óvodavezető irodájában (4243 Téglás, Kossuth u. 72/A.) a szülő, nevelőszülő által személyesen, a közleményben meghatározott iratok bemutatásával.

Téglás Város Képviselő-testülete megbízási szerződést kötött a „Téglás Városi Képes Újság” havi rendszerességgel történő kiadására és terjesztésére a COM 2 Számítástechnikai Bt-vel.

A képviselő-testület hatályon kívül helyezte az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletet.

Ezután a képviselők jóváhagyták a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okirat kiadását, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezték a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítását jóváhagyó 64/2014. (VIII. 06.) számú határozatát.

Szintén jóváhagyta a testület a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű Alapító Okirat kiadását, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde alapító okiratának módosítását jóváhagyó 24/2015. (III. 26.) számú határozatát.

A testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján jóváhagyta Czibere Béla polgármester 2016. évre megállapított szabadságának kivételét a kért ütemezés szerint.

A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

Ezt követően a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.

 

 

Dr. Gál György jegyző

';