Tájékoztató a 60 literes és a 80 literes hulladékgyűjtő edényzetek igénybevételéről

Tisztelt Ingatlanhasználó! A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről, újabb feladatok elvégzését írja elő a hulladékgazdálkodó közszolgáltató, ill. a szolgáltatást igénybe vevő részére.


A települési hulladékgyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzet méretére vonatkozó szabályok a Korm.
rendelet alapján:
- a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató,
amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

A 60 l-es gyűjtőedény választásának jogosultságát az ingatlanhasználó csak abban az esetben érvényesítheti, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.


A 80 l-es edényzet választási lehetőségét a Közszolgáltató Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. abban az esetben ajánlja fel, ha 2016. év első félévében a szolgáltatási területén
begyűjtött kommunális hulladék mennyiségében jelentős csökkenés mutatható ki. Ennek a mutatószámnak a féléves felülvizsgálata a Közszolgáltató feladata.

A 60 l-es edényzet választásához rendszeresítettünk egy Igénylő lap- ot, melynek kitöltésével és a szükséges melléklettel ellátva nyújthat be az arra jogosult ingatlanhasználó a Közszolgáltatóhoz.
A 60 l-es és 80 l-es hulladékgyűjtő edényzetre történő átállás nem kötelező, csupán lehetőség.
Az új edényzet beszerzése az ingatlanhasználó feladata. Itt hívjuk fel az ingatlanhasználó figyelmét arra, hogy a nem szabványos és nem megfelelő minőségű edényzet, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas. A nem szabványos és nem megfelelő minőségű edényzetet Társaságunk nem fogadja el!


Közszolgáltatónál beszerezhető 60 l-es edényzet fogyasztói ára: 9 800 Ft/ db
A heti egy alkalommal elszállított 1 db kommunális edényzet hulladékszállítási közszolgáltatás díja:
- 60 literes edényzet esetén (bruttó díj): 662 Ft/ hónap
- 80 literes edényzet esetén (bruttó díj): 884 Ft/ hónap

 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

Igénylőlap (kattintson a linkre az igénylőlap megtekintéséhez)

';