Magánfőzéssel kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Adózó!

A NAV Hajdú-Bihar megyei Adó- és Vámigazgatósága, Jövedéki Főosztálya magánfőzéssel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatta hivatalunkat:


A Jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 5.§ (2) bekezdése alapján a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

 

A Jöt. 64.§ (7) bekezdése értelmében egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.

 

Fentieken túl tájékoztatom, hogy 2016. január 01-től a Jöt. bevezette a párlat adójegy fogalmát, mely lényegesebb elemeit az alábbiakban foglalom össze:

 

  1. A párlat adójegy egy a magánfőző nevére kiállított, sorszámozott, papír alapú, vagy elektronikus vámhatósági igazoló szelvény, ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó megfizetését, valamint ellenőrzéskor darabonként 1 liter párlat eredetét igazolja. Formailag, illetve felhasználását tekintve nem azonos a zárjeggyel, adójeggyel.
  2. Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére.
  3. A párlat adójegy után fizetendő jövedéki adót (adójegyenként 700 forint) a NAV egyéb termékek jövedéki adója elnevezésű 10032000-01037313-00000000 számú bevételi számlára kell a magánfőzőnek befizetni. A magánfőzőnek a 2016. évi első igényléskor legalább 3.500,- forintot kell megfizetnie (tárgyévben első alkalommal legalább 5 db adójegyet kell igényelni).
  4. A párlat adójegy igénylést a „NAV_J27 – Magánfőzők párlat adójegy megrendelése” formanyomtatvány felhasználásával a magánfőző a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) vagy papír alapon.
  5. A párlat adójegy megrendelő beszerezhető a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus, illetve pdf formátumban is.

 

A nyomtaványok elérhetőek itt

';