Tájékoztatás a Képviselő-testület 2015. november 19-ei üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 19-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

Eztán került sor a 2016. évi költségvetési tervezési irányok megtárgyalására és elfogadására valamint a belső ellenőrzési terv jóváhagyására.

A Képviselő-testület módosította az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló valamint a települési támogatás helyi szabályairól szóló rendeleteit.

A testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kialakításával kapcsolatos döntések alapján módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, elfogadta a Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.

A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kötelezettsége értelmében azt a javaslatot tette a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, hogy a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetét Téglás közigazgatási területében állapítsa meg.

A testület a törvény által biztosított jogkörében eljárva elfogadta a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítását.

A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

 

 

Dr. Gál György jegyző

';