Szociális Munka Napja November 12

A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a Szociális Munka Napját.


Hazánkban - ahol az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel -, is tizenhárom éve köszöntik a szakterület dolgozóit.

 

Magyarországon az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelést, gondozást igényel. Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka: szolgálat ez a szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói sajátos tudás birtokosai, akik a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktuskezelő, válságmegoldó technikákat, módszereket is átadnak, hogy a mindennapi életben való boldogulást megkönnyítsék. A szegénység elleni küzdelemben gyakran emberfeletti munkát végeznek az utcai szociális munkások, a családsegítők, a hajléktalanszállók és más szociális intézmények munkatársai.

 

Minden év november 12-én azoknak az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondunk köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik munkájukat. A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, betegekről. Míg sok évszázadon keresztül az egyházak látták el a karitatív munkákat, ma már jórészt az államés az önkormányzatok feladata a szociális ellátás biztosítása.

 

A társadalom fokmérője, hogyan él együtt a szegényekkel, hogyan gondoskodik a szegényekről, a segítségre, támogatásra szorulókkal. Önkormányzatunk azokat az eszközöket kívánja megtalálni, amelyekkel eredményesen küzdhet a szegénység ellen, a szociálisan rászoruló rétegek segítése érdekében.

 

 

Ebben a munkában különösen fontos partnereink a szociális munka világában tevékenykedő szociális munkások, a családsegítők és más szociális intézmények munkatársai, A szociális munkás szakma képviselői a közösségvállalás eszméjét mindennapos, kemény küzdelem során igyekeznek gyakorlattá tenni, eredményekre váltani.

 

Ezúton is megköszönjük áldozatos munkájukat és jó erőt egészséget kívánunk ezen a területen dolgozó kollégáinknak.

 

Téglás, 2015. november 12.

 

 

Czibere Béla
polgármester

';