Hirdetmény az óvodai felvételekrõl

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülõket a fenntartásában lévõ Bárczay Anna Városi Óvodába történõ felvételrõl a hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint: A beiratkozás a 2015/2016-os nevelési évre történik. A beiratkozás idõpontja 2015. április 28-30. 8.00-14.00 óráig Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a, óvodavezetõi iroda
';