TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2014. OKTÓBER 27-EI ALAKULÓ ÜLÉSÉRÕL

Az alakuló ülés kezdetén a jelenlévõk elénekelték a Himnuszt, majd a helyi általános iskolások tanulóinak színvonalas mûsora következett, melyben Sajó Sándor versének elhangzása után az iskola néptánc-csoportjának tagjai bizonyították bemutatójukkal, hogy mennyire igazak a költemény szavai „Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség” Petõházi Gabriella, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket a választás eredményérõl, majd sor került a polgármester és az önkormányzati képviselõk eskütételére.
';