Tisztelt Téglási Lakosok!

A most meghirdetett szelektív gyûjtõedény osztása a lakótelepekre nem terjed ki. Részükre egyedi megállapodás alapján a késõbbiekben kerül sor szelektív gyûjtõedény kihelyezésére. A díjtartozással rendelkezõ ingatlantulajdonosok tartozásukat a helyszínen befizethetik, a tartozás rendezése után átvehetik a gyûjtõedényeket.
';