Közlemény óvodai beiratásról

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülõket a fenntartásában lévõ Bárczay Anna Városi Óvodába történõ felvételrõl a hatályos 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet szerint. A beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre történik.
';