Itt található


Bárczay Anna Városi Óvoda"Minden szülőnek érdekében áll tudni, minő elvek szerint vezéreltetik valamely intézet vagy iskola, melynek átadja képeztetés végett szíve legdrágább kincseit"
(Ney Ferenc)


   Székhelye: 4243 Téglás, Kossuth u. 72./a
Tel: 52/583-034
E-mail: ovoda@teglas.hu


OM: 030844Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Székhelye: 4243 Téglás, Kossuth u. 72/a
Kuratórium elnöke: Járókáné Janik Mónika


Adószám: 18555206-1-09
Közlemény óvodai beiratkozásról


Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába
történő felvételről a hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ alapján az alábbiak szerint.


A beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre történik.
A beiratkozás időpontja: 2019. április 23-24. 8.00-14.00 óráig
Helye:
Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a, óvodavezetői iroda


A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

 - a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 - a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 - a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek TAJ kártyája
 - a gyermek orvosi igazolása arról, hogy közösségbe járhat
 - a gyermek oltási kiskönyve (bemutatásra)

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az intézmény értesíti a település jegyzőjét.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.teglas.hu oldalról.  


Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak szerint.


Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási területe.


A felvételről meghozott döntésről 2019. május 18-ig írásban értesítjük a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz.

Téglás, 2019. március 7.

                                                

Czibere Béla polgármester s.k.
A Bárczay Anna Városi Óvodasikeresen pályázott a „Hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-17-0082 kódszámú pályázati programban, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg.

Programunk célja a gyermekek vizuális, manuális, intellektuális képességeinek valamint testi, térbeli eligazodásuk, mozgáskultúrájuk feltárása és fejlesztése.

A program első foglalkozásaiban közös kapcsolatteremtő, ismerkedő játékokat játszanak a gyerekek, majd nép játékok, néptáncos elemekkel gazdagodnak az óvodások. A 30 órás alkalom tartalmazza a kerámiával, anyaggal, az” Így tedd rá…”, táncokkal, mozgással való ismerkedést, valamint további lehetőségeket és élményt biztosít a gyerekek számára az óvodai kemencében lévő sütés-főzés.
Az óvodapedagógusok mellett keramikus kolléganő és táncpedagógus is színesíti az élménycsomagot.

Major- Hajdú Zsuzsa, Huberné Szabó Edina óvodapedagógusokMozgásfejlesztés az óvodában


NTP-KKI-16-0186 számú az Emberi Erőforrás Minisztériuma, mint támogató Szervezet gondozásában megvalósuló Tehetséggondozó „Mozogni jó-lélekmozdító” pályázatunk keretén belül az alábbi programok valósultak meg:

- Decemberben szülők-gyerekek közösen játszóházban töltöttek el egy tartalmas délutánt;

- Tornatermünkben hetente egy alkalommal mozgásfejlesztő foglalkozáson használják a pályázati forrásból finanszírozott nagyméretű tornamatracokat;

- A téli időjárást kihasználva a kastély parkjában játszottunk a gyerekekkel;

-A Téglás VSE kézilabda Szakosztálya által vezetett kézilabdás lányok edzését látogattuk meg.

Ezekben a programokban olyan készségeiket próbálhatták ki a gyerekek, melyre a szokásos óvodai életben ritkán adódik lehetőségük.

Tervezzük még, hogy meglátogatunk egy Floorball foglalkozást Debrecenben, illetve tavasszal erdei játszótéri játékra hívjuk a programban résztvevő gyerekeket az 5 holdas pagonyba. Májusban gyerek-szülő sportnapot szervezünk az oviban.

A programban résztvevő gyerekeket ért hatások a későbbi mozgáshoz fűződő viszonyukat és sportág választását is befolyásolja.

Új, változatos mozgástapasztalatokat nyújtó tesi-kinesztetikus tehetséggondozó program megvalósítására került sor a 2016-2017-es tanévben a Bárczay Anna Városi Óvodában az NTP-KKI-16-0186 számú az Emberi Erőforrás Minisztériuma, mint támogató Szervezet gondozásában megvalósuló Tehetséggondozó „Mozogni jó-lélekmozdító” pályázatunk keretén belül.

Mozgásfoglalkozások, szabadidős tevékenységek tudatos egymásra épülő felhasználásával a gyermekek testi adottságainak és mozgásképességeinek, személyiségének minél teljesebb kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése. Tehetségígéretek beazonosítása, képességeik megismerése, személyiségük komplex fejlesztése, megtámogatása, közösségformálás. Sportágak megismerése, későbbi sportválasztás megkönnyítése.

Műhely-nyitó/ismerkedés, beválogatás, közösségformálás/;

Mozogni jó foglalkozások-udvari akadályok leküzdése, beszélgetés védőnőkkel, pulzusmérés, udvari mozgásos játékok, függés, célba ugrás;

Szakmai tapasztalat átadása környező óvodák tehetségműhelyeinek vezetőinek;

Ismerkedés a kézi szivacslabdával foglalkozások;

Ismerkedés a kézilabdával foglalkozások/labdajátékok; közös mozgás, játék a téglási kézilabdacsapattal/;

Játszóház/lazítás, kapcsolatépítés gyerekekkel és szülőkkel a Hangyaboly játszóházban/; Ismerkedés a kosárlabdával  foglalkozások;

Téli séta a kastélykertbe/szabad játék, mozgás,lazítás a szabadban/;

Ismerkedés a tenisszel foglalkozások; Ismerkedés a floorballal foglalkozások /iskolások edzésének megtekintése/;

 Trapp-party /futás a városnapi futóversenyen ovisok kategóriában/;

Tavaszi felfrissülés az Ötholdas Pagony szabadtéri játszótéren;

Szakmai tapasztalat átadása műhelyvezetőknek, helyi iskola mozgáspedagógusainak; Műhelyzáró/beszélgető-kör, egyéni fejlesztő lapok, hatásvizsgálat ismertetése szülőknek, közös vacsora/;

Sportnap/interaktív bemutató, program népszerűsítő tevékenységek/,

Látogatás a Tisza-tavi Ökocentrumba-egynapos buszos kirándulás szülőkkel.


 

 Magunkat ajánljuk” avagy röviden a téglási Bárczay Anna Városi Óvodáról,
azoknak a szülőknek, akik még nem találkoztak velünk.


Bemutatkozásunk IDE kattintva elérhető
PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. E világban ne csak benne legyünk, otthon is érezzük magunkat.


Szülőföldünkön, hazánkban, s ne szakadjunk el annak múltjától, mert megszűnik nemzet lenni a nép, amelyik nem vállalja ezt az örökséget…”


/Tamási Áron/Az elmúlt években a mindennapi nevelőmunkában egyre inkább előtérbe került és hangsúlyozottabbá vált az identitáskeresés. A hazához kötődő szálak erősítése, népünk ünneplő szokásainak és hagyományainak megismerése, és megismertetése tükrében adtuk be pályázatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, Hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzeti hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programra, melynek címe: Ápolni, megőrizni, átadni- tarts velünk! /Pályázati azonosító: NTP-MKÖ-15-0088/


A gyermekek sokoldalú fejlesztése magába foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, az életre való felkészítés lehetőségét a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. A tehetséggondozó program támogatott ideje alatt komplex módon kialakult a gyermekekben rejlő kreativitás, a bátor önkifejezés, a drámajátékok, a ritmusjátékok, mesék, versek alkalmazásával. Az örömet nyújtó tevékenységek közben megismerkedtek a népi gyermekjátékokkal, népi hangszerekkel, népviseletekkel, eközben felfedezték a dallam, a ritmus, a mozgás és a közös éneklés szépségét. A kézműves tevékenységek közben megismerkedtek a természetes anyagok felhasználásával, az eszközök helyes használatával, kialakult természetközeli szemléletük, a harmonikus életvitel és a környezetalakítás képessége. A nem hagyományos kézművestechnikák kipróbálása közben érdeklődési területük bővült. A népmesék, népmondák megismerésével közelebb kerültek a néphagyomány gyökereihez, melyek segítségével nyomon követhették az időjósló, termésjósló népszokásokat is. A drámajátékok által önkifejezésük fejlődött. A kirándulások alkalmai, az előadások megtekintése, a partnerek bevonása által erősödtek a gyerekek együttműködési-, alkalmazkodó-, akarati képességei. A pihenés, relaxálás, az érzelmi blokk feloldása közben fejlődött személyiségük, mely fontos a tehetséges gyerekek számára. A divergens gondolkodás, a szókincsgazdagítás, a kreativitás, ismeretdúsítás, az újszerű kézművestechnikák elősegítették a gyerekek erős oldalának fejlesztését, a gyenge oldal kiegyenlítését. A közös mulatságok, tevékenységek elősegítették a közösségformálást, a közösségben lévő alkalmazkodás képességét, mint gyenge oldal erősítését. Az anyanyelvi kifejezőkészség, verbalitás fejlesztése, anyanyelvünk szeretetére-, ápolására nevelés fontos szerepet kapott programunkban. A generációk közös találkozása, a gyermekek számára érdekes történetek által képzeletük, fantáziájuk, kreatív gondolataik fejlődtek.


A pályázatban vállalt fő tevékenység: a népi kultúra ápolása András naptól téltemetésig.


Fő programjaink:


-Vár téged a Mikulás ház

-Luca széke, Luca búza

-Betlehemes játék

-Mézeskalács sütés

-Közös karácsonyfa díszítés

-Háromkirály járás

-Fűben- fában orvosság

-Nyíregyházi Vadaspark

-Múzeumlátogatás

-Kirándulás

-Jelmez- és Busóálarc készítés

-Farsangi mulatság a Szeredás együttes közreműködésével

-Kiszebáb készítés, -égetés

-Hangos téltemető felvonulás

-Szárnyalló Népi Játékok

E programok megvalósításán kívül tárgyi eszközöket is vásároltunk:

-Hangtechnikai berendezés

-Hangfalak

-CD- lejátszó

-Hordozható varrógép

-Textíliák

-Pendrive- ok

-Dekorációs kellékek


Programjainkkal az volt a célunk, hogy a gyerekek érezzék meg, hogy a világnak, amelybe beleszülettek, múltja és jövője van.


Az életben a legfontosabb a szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás.
Óvoda nyitva tartása


A nyitva tartási idő: 5.30-17.00-ig. Az ügyelet 5.30-7.00-ig tart,


helye: Téglás, Kossuth u. 72/a (székhely)


Óvodavezető: Szabó Mónika
Általános óvodavezető helyettes: Veresné Hevesi Zsuzsánnna
Tóth Imréné
Belső önértékelési csoport vezető Varga Ibolya
Munkaközösség vezetők: Gránicz Lajosné (szabadidős munkaközösség vezető)
Zimánné Marján Irén (mószertani munkaközösség-vezető)
Közalkalmazotti tanács elnök: Gábor Sándorné
Közalkalmazotti tanács tag:Papp Judit
Óvodatitkár: Harangi Béláné
Az óvoda alapító és fenntartó szerve:Téglás Város Önkormányzata
Alapítás éve: 1957
Működési területe:Téglás Város
Alapító szervei: Községi Tanács Téglás
Felügyeleti szerve:Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testület
Fenntartó szerve: Téglás Város Önkormányzata
Jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
Típusa: óvoda
Felvehető maximális gyermeklétszám: 300 fő
Gazdálkodási jogköre: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, részjogkörrel rendelkezik, ezen belül önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Önkormányzat Városellátó Szervezete látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére az önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott külön megállapodás az irányadó.
Az intézmény tevékenységi köre: Az alapfokú oktatás, óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokat magában foglaló óvodai nevelés, oktatás, előkészítés. Beleértve azt a gyermeket: aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus, vagy organikus okra vissza nem vezethető rendellenességével küzd.
 SZJ: 80.10.1
 Oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek.
SZJ. 80.52.1-2 Pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás, gyógytestnevelés
Alaptevékenység: 3-6-7 éves korú gyermekek foglalkoztatása, iskolai életmódra történő felkészítése. Az óvodás
gyermekek étkeztetése, munkahelyi étkeztetés.
Kiegészítő tevékenység: zene, sport tanfolyami, kézműves tevékenység, szakköri formában történő szervezése. Szabad teremkapacitás bérbeadása.


Horgony

Horgony

Horgony

Horgony

Aktualitások


Kedves Szülők, Nagyszülők!

A Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány a téglási óvodás gyermekekért dolgozik.

2017-ben számítógépekkel és TV/monitorokkal újítottuk fel a csoportok számítógépes parkját.

Továbbra is számítunk az Önök adójának 1%-ára.


ADÓSZÁM: 18555206-1-09


Dokumentumok

Alapító Okirat


További dokumentumok:

A Bárczay Anna Városi Óvoda Tehetségprogramja 2018

Óvodai felvétel iránti kérelem          Hozzájáruló nyilatkozat      Szülői hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez            

Óvodavezetői beszámoló a 2017/2018-as évről

Éves munkaterv 2018/2019

Bárczay Anna Városi Óvoda házirend

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Bárczay Anna Városi Óvoda adatkezelési szabályzat 2018 (SZMSZ függelék)

Szervezeti és Működési Szabályzat (a Szülői Szervezeti Működési Szabályzatát megtalálják az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában

Esélyegyenlőségi terv 2011

Különös közzétételi lista a 2016/2017-es tanévről';