Letölthető kérelmek

 

Adóügyekkel kapcsolatos kérelmek, dokumentumok

- Téglás Város Önkormányzata adóbeszedési számlaszámai

- Magánfőző párlat adójegy rendelés

- Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2016

                      - Kitöltési útmutató

- Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2015)

- Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó iparűzési tevékenység esetén (2014)

- Kitöltési mutató iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz (2014)

- Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

- Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó iparűzési tevkenység esetén (2015)

- Önellenőrzési lap iparűzési adó helyesbítéséhez

- Bejelentkezés, változásbejelentés

- Bevallás építmányadó megállapításához

- Bevallás magánszemélyek kommunális adója megállapításához 2016

- Bevallás a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófiztési kötelezettség változáshoz

- Kérelem a közlekedőképesség minősítése iránt gépjármű mentesség megállapításához

- Bevallás talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

- Általános adóigazolási kérelem

- Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

- Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

- Kérelem adó-és értékbizonyítvány kiállításához

- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogainakmegeszerzéséről

 

- Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

Anyakönyvi és hagyatéki eljárásokkal kapcsolatos kérelmek, dokumentumok

- Kérelem anyakönyvi kivonat (születési, halotti, házassági) kiállítása iránt

- Kérelem házasságkötés engedélyezéséhez

-Adatlap hagyatéki leltár felvételéhez

-Nyilatkozat nemleges hagyatéki leltározási folyamathoz

 

Hatósági ügyekkel kapcsolatos kérelmek

- Kérelem települési támogatás megállapítására-Fűtési támogatás

- Kérelem települési támogatás megállapítására-Gyógyszertámogatás

- Kérelem települési támogatás megállapítására-Villamos energia támogatás

- Kérelem települési támogatási megállapítására- Rendkívüli települési támogatás

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos kérelmek

- Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához A lap

- Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához B lap

 

Kereskedelemmel kapcsolatos kérelmek:

- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

 

 

';