Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. június 21-ei üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 21-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.

VIII. Táncgála

A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény  és a DFDC szeretettel vár mindenkit egy jó hangulatú kikapcsolódásra!

Gyászhír

Fájdalommal tudatjuk hogy Komor Sándor, a 4. számú választókörzet egykori (1991-1994) országgyűlési képviselője 2018. június 13. napján, életének 66. évében rövid, súlyos betegség után elhunyt.

Háziorvos szabadsága

Dr. Barta Károly háziorvos
június 25. és július 13. között szabadságon lesz.

Lomtalanítási tájékoztató

A HHG Nonp. Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a LOMTALANÍTÁS rendszere átalakult!

2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mailben megrendelt, előre egyeztetett időpontban kérhető a lomtalanítás.

Június 26. - Kábítószer-ellenes világnap

A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják meg világszerte. Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak prevenciós előadásokat.

Felhívás

Tanácsok biztonsága és értékeinek megóvása érdekében.

Könyvtár zárva tartása

Tájékoztatjuk Tisztelt olvasóinkat,
hogy 2018. július 16-tól július 29-ig
a könyvtár zárva tart.
Nyitás: 2018. július 30. (hétfő)

Pedagógus nap

Téglás Város Önkormányzata és az iskola fenntartó Baptista Szeretetszolgálat EJSZ együttesen köszöntötte a város oktatási nevelési intézményeinek dolgozóit pedagógusnap alkalmából.

Fogorvos szabadsága

Dr. Szilágyi Zsolt
június 12-21 között szabadságon lesz.

Parlagfű elleni védekezés

Az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani!

Tájékoztatás méhészek számára

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ( NÉBIH ) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 Fs, Poncho 600 Fs, Ellado, Nuprid 600 Fs Red rovarölő csávázószerekre repce, kukorica, és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.

Pályázat óvodavezetői állás betöltésére

Téglás Város Önkormányzata pályázatot hirdet óvodavezető (magasabb vezető) állásra.

Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával

 

Pályázat hatósági ügyintéző-anyakönyvvezető munkakör betöltésére

A Téglási Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Téglási Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

hatósági ügyintéző-anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

hatósági feladatkör 1. mell. 14. anyakönyvi feladatkör 1. mell. 25.

Ellátandó feladatok:

anyakönyvek vezetése, anyakönyvi megkeresések teljesítése, állampolgársági ügyintézés, családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyintézés, névváltozással kapcsolatos ügyintézés, hatósági bizonyítványok kiállítása, anyakönyvi események lebonyolítása és egyéb igazgatási ügyek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

anyakönyvvezetői feladatok teljes körű ellátása, hagyatéki ügyintézés, jegyzői hatáskörű földforgalmi hatósági feladatok ellátása, települési támogatások,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Főiskola, képesítési előírásoknak megfelelő,

anyakönyvvezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

ECDL

 

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű kommunikációs készség,

anyakönyvi szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

erkölcsi bizonyítvány

iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolata

önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál György jegyző nyújt, a 52/384-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Téglási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2618/2018. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző-anyakönyvvezető.

 

Személyesen: Dr. Gál György jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

teglas.hu - 2018. május 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Bárczay Anna Városi Óvoda (Téglás) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Pályázat dajka munkakör betöltésére

Bárczay Anna Városi Óvoda (Téglás)  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

Diákmunka lehetőség

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával "Nyári diákmunka" program indul ebben az évben is.

Felhívás

Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára


';