Önkormányzati ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos döntés meghozataláról
  Dr. Székely Szilárd fogorvossal történő előszerződés megkötéséről
  Dr. Szilágyi Zsolt fogorvossal kötött szerződés megszüntetéséről
30/2019. (III.26.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
30/2019. (III.26.)

Az óvodai felvételi időpont elfogadásáról

29/2019. (III.26.) Az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
28/2019. (III.26.) Az Önkormányzat 2019. évi közművelődési munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
27/2019. (III.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
26/2019. (III.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolójának elfogadásáról
25/2019. (III.26.) Civil szervezetek támogatásáról
24/2019.(III.26.) A közfoglalkoztatás 2018. évi teljesítéséről, a 2019. évi tervekről
23/2019. (III.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékeléséről
22/2019. (III.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
21/2019. (III.26.)

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

20/2019. (III.26.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 9/2019. (II.26.) számú határozat módosításáról
19/2019. (II.26.)  
18/2019. (II.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
17/2019. (II.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról
16/2019. (II.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
15/2019. (II.26.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
14/2019. (II.26.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról
13/2019. (II.26.) A Téglási Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
12/2019. (II.26.) Az önkormányzati intézmények elhelyezéséről, az intézmények székhelyei és telephelyei meghatározásáról
11/2019. (II.26.) 2019. évi járási startmunka pályázatokról
10/2019. (II.26.) Az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
9/2019. (II.26.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8/2019. (II.26.)

Beruházási hitel felvételéről a Csokonai utca szilárd útburkolattal történő lefedéséhez

7/2019. (II.26.)

Városi Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról

6/2019. (I.30.) Vevőkövetelések behajtatlan követeléssé nyilvánításáról
5/2019. (I.30.)

A 0167/39 hrsz-ú kivett közút belterületbe vonásáról

4/2019. (I.30.) A Téglási Bölcsőde nyári tanszünet alatti zárva tartásáról
3/2019. (I.30.) Az iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
2/2019. (I.30.) A szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének meghatározásáról
1/2019. (I.18.) "Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására" kiírt pályázat benyújtásáról

 

';