Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. január 26-i üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


•    A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
•    A képviselő-testület módosította az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét.
•    A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közterületek elnevezésére vonatkozó szakmai javaslatát a képviselő-testület nem fogadta el, és úgy határozott, hogy – korábbi döntéseinek hatályban tartásával – nem kívánja átnevezni az Úttörő és Felszabadulás utcákat.
•    A képviselők jóváhagyták a 2017. január 1-től a Téglási Polgármesteri Hivatal és Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat közötti munkamegosztási megállapodást 
•    A törvényi előírásoknak megfelelően megállapításra került a polgármester illetménye.
•    A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

Ezt követően a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

Téglás, 2017. január 27.

                                                                                                   Dr. Gál György jegyző

';