Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bárczay Anna Városi Óvoda  óvodapedagógus munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017. december 31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth 72/a .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 363/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, a 20/2012- EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a munkaköri leírás illetve az óvoda dokumentumai alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
      - Főiskola, óvodapedagógus,
      - Alap szintű word, excel, internetes felületek kezelése.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harangi Béláné nyújt, a 06/52/583-034 -es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth 72/a .) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/088/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Szabó Mónika részére ovoda@teglas.hu e-mail címen keresztül
- Személyesen: Szabó Mónika, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth 72/a . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követően, személyes beszélgetés, ezt követően elbírálás, és kiértesítés sikeres vagy sikertelen pályázatról

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
    www.teglas.hu - 2016. december 21.

 

';