Tájékoztatás a Képviselő-testület 2016. április 21.-i üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 21.-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.

A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.


Ezt követően került sor az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói záradékkal ellátott zárszámadás valamint a belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadására.

Az Önkormányzat elfogadta a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület megtárgyalta a háziorvosok helyi iparűzési adó mentesség iránt benyújtott kérelmét, és úgy döntött, hogy módosítani kívánja helyi adórendeletét a megállapított 50%-os kedvezmény biztosítása érdekében.

Ezt követően került sor Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására.

A testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-15 kódszámú – „Zöld város kialakítása” című,  a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című valamint a a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra.

A Képviselő-testület módosította a HHG Nonprofit Kft. társasági szerződését.

A képviselők úgy döntöttek, hogy 2016. május 1-től határozatlan időre megbízza Dr. Kerekes Edit ügyvédet (4025 Debrecen, Miklós u. 4. fsz. 2.) állandó jogi képviselőnek.

A Képviselő-testület elfogadta a Városi Sportegyesület pénzügyi elszámolásának kiegészítését.

A testület döntést hozott arról, hogy a fizioterápiás kezelések végzéséhez megvásárolja Kiss Viktória Annától a Diadynamic OE-306, Szelektív OE-303, és Ultron OE-302 készülékeket mindösszesen bruttó: 250.000,-Ft-os áron, melyhez a szükséges fedezetet az általános tartalékból biztosítja.

A Képviselő-testület elfogadta a „Hajdúhadház és Téglás települések szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója és csatornahálózatának bővítése” projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás-át elfogadja, és felkérte a polgármestert annak aláírására.

A testület egyetértett, és egyúttal kezdeményezte a Téglás, 055/26. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonását.

A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

Ezt követően a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját, ahol kitüntetések odaítélésről döntöttek.

 

Dr. Gál György jegyző

';