KOSZORÚZNI SZÁNDÉKOZÓK FIGYELMÉBE

Kérjük azokat, akik koszorúzni szándékoznak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezendõ koszorúzási ünnepségen, szándékukat 2015. március 12-én 12 óráig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban Tompa Tibor Csabáné közmûvelõdési fõtanácsosnak. A koszorúzás helyszíne: Református Templomkert, kopjafa Ideje: 2015. március 13. 17:00 óra
';