44/2018. (IV.26.) "Díszpolgári Cím" - elismerés adományozásáról
43/2018. (IV.26.) "Egészségügyi-, és Szociális Ellátásért Díj" - elismerés adományozásáról
42/2018. (IV.26.) "Téglásért Díszoklevél" - kitüntetés adományozásáról
41/2018. (IV.26.) "Téglás Városért" - kitüntetés adományozásáról
40/2018. (IV.26.) Belterületi utak, járdák felújítására irányuló pályázat benyújtásáról
39/2018. (IV.26.) KEHOP-2.2.2-15-2015-0001 azonosítószámú pályázat szennyvízberuházással érintett építési terület biztosításáról
38/2018. (IV.26.) WiFi4EU pályázaton való részvételről
37/2018. (IV.26.) Közigazgatási épület, helytörténeti múzeum és galéria belső átalakítására vonatkozó fejlesztési cél elfogadásáról
36/2018. (IV.26.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
35/2018. (IV.26.) Téglás Város településszerkezeti tervének módosításáról
34/2018. (IV.26.) AZ Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
33/2018. (IV.26.) A Központi Orvosi Ügyelet ügyeleti díjainak emeléséről
32/2018. (IV.26.) A Bárczay Anna Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról
31/2018. (IV.26.) Könyvtárvezetői pályázat kiírásáról
30/2018. (III.22.) A 2018. évi országgyűlési képviselő választás lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
29/2018. (III.22.) Óvodai továbbképzési terv elfogadásáról
28/2018. (III.22.) A közlekedési tábor költségeihez való hozzájárulásról
27/2018. (III.22.) Téglás Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
26/2018. (III.22.) Civil szervezetek támogatásáról
25/2018. (III.22.) A Közfoglalkoztatás 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
24/2018. (III.22.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának elfogadásáról
23/2018. (III.22.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ beszámolójának elfogadásáról
22/2018. (III.9.) Fényes utca 15. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
21/2018. (III.9.) Központi ügyelet 2018.07.01-től történő kiprivatizálásáról
20/2018. (III.9.) Központi ügyelet 2017. évi kiegészítő támogatásának megállapításáról
19/2018. (III.9.) Óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
18/2018. (II.22.) Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elutasítása
17/2018. (II.22.) Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elutasítása
16/2018. (II.22.) Polgármester szabadságának jóváhagyásáról
15/2018. (II.22.) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
14/2018. (II.22.) Óvodai felvételi időpont meghatározásáról
13/2018. (II.22.) Városi Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról
12/2018. (II.22.) Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
11/2018. (II.22.) Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatervének elfogadásáról
10/2018. (II.22.) Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolójának elfogadásáról
9/2018. (II.22.) 2018. évi járási startmunka pályázat jóváhagyásáról
8/2018. (II.22.) Településszerkezeti terv módosításáról
7/2018. (II.22.) Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
6/2018. (I.25.) Állami kitüntetésre való felterjesztésről
5/2018. (I.25.) Vevőkövetelések behajtatlan követeléssé nyilvánításáról
4/2018. (I.25.) VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat módosításáról
3/2018. (I.25.) Téglási Bölcsőde férőhelyinek növeléséről
2/2018. (I.25.) Bölcsőde nyári tanszünet alatti zárva tartásáról
1/2018. (I.25.) Iskolai felvételi körzethatár megállapításáról
';