Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. december 20-i üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 20-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.•    A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
•    A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2017. évi üléstervét és módosította a 2016. évi költségvetési rendeletét.
•    Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította az Önkormányzat valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint Téglás Város szabályozási tervét, a helyi építési szabályzatot és a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletet.
•    Ezen az ülésen került sor a települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.
•    A képviselő-testület elismerte Czibere Béla polgármester munkáját, s megköszönte a település érdekében végzett 2016. évi tevékenységét.
•    A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

Ezt követően a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

                                                                                                                            Dr. Gál György jegyző

';