Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. november 24-ei üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 24-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.•    A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
•    A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezési irányait valamint a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

•    A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a vételi szándékot elfogadva értékesíti a téglási 1572. hrsz-ú 1767 m2 nagyságú Téglás Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant 350.000.- Ft (azaz háromszázötvenezer forint) áron.

•    Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői státuszára kiírt pályázati eljárás alapján 2017. január 1-től határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba – családgondozói munkakörbe – kinevezte Sőrésné Oláh Ágnest és – 2017. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő – 5 év határozott időre megbízta az intézményvezetői feladatok ellátásával.
•    Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állásra kiírt pályázati eljárás alapján a téglási II. számú vegyes védőnői körzetbe 2017. január 1-től határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, 3 hónap próbaidő kikötésével kinevezte Kalenyák Tünde Katalin téglási lakost.
•    A törvényi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat a II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzeteként Téglás közigazgatási területét javasolja megállapítani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részéről.
•    A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.


Ezt követően a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.


                                                                                                                            Dr. Gál György jegyző

';