Pályázati felhívás

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

(4243 Téglás, Kossuth u. 61.)

Pályázatot hirdet

területi védőnő

munkakör betöltésére, közalkalmazotti státuszban.


a) Ellátandó feladatok: a 49/2004. (V.21.) EszCsM rendeletben foglaltak Téglás II. sz. védőnői körzetében, továbbá a körzethez tartozó iskola-egészségügyi feladatok.

b) Az állás betöltésének feltétele:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség

- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél

- méhnyakszűrési továbbképzés-, és vizsga megléte.

c) Az elbírálásnál előnyt jelent:

- helyismeret

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

d) A munkakörhöz a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti juttatások járnak.

e) A pályázatot zárt borítékban, "Védőnői pályázat" megjelöléssel Téglás Város Polgármesteréhez címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.)

f) A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a szakmai önéletrajzot,

- az iskolai végzettséget és továbbképzés meglétét igazoló oklevél, okirat másolatát;

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

g) A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

h) A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 nap, az állás legkorábban 2016. november 1-jétől tölthető be.

 

Téglás, 2016. augusztus 30.

 

Czibere Béla
polgármester

 

 

 

 

 

';