Véradás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön kiszállásos véradásra megrendezésére kerül sor:

Ideje: 2016. április 20. (szerda) 8.00-15.00 óráig


 

 

A jelentkezéshez szükséges iratokat hozzák magukkal: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Felhívjuk a véradók figyelmét a véradás előtti étkezés és folyadékfogyasztásra.

';