Tájékoztatás vízkorlátozás okairól

Az elmúlt hetekben kezdődtek Téglás lakosságát legjobban érintő, a település belterületén megvalósuló ivóvíz-hálózatrekonstrukciós munkálatok.


Tisztelt Lakosság!

Az ivóvíz arzéntartalmára vonatkozó korábbi 50 µg/l határértéket az Európai Uniós irányelvek lecsökkentették 10 µg/l-re. Az uniós határérték alá kerülés jogszabályi kötelezettségünk, ezért is csatlakozott településünk a Nyírségi Ivóvízminőség–Javító Önkormányzati Társuláshoz mely 2009. május 27-én alakult meg. A végleges Társulási forma 2012. december 31-én alakul ki a Társulás adott településeinek kilépésével. A végleges települési körben résztvevő tagtelepülések mindegyike rendelkezik a komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben. Az ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló műszaki megoldás Kisléta, Nyírbogát, Terem, Bátorliget településeknél a saját vízbázisra alapozott úgynevezett önálló megoldás, amelyben a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz előírás szerinti állapotba hozatala valósul meg. Míg a többi település esetében a meglévő két- Geszteréd (Téglás város az ivóvizet a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. kezelésében lévő Geszterédi vízműből kapja) és Baktalórántháza központú  - térségi rendszer kerül fejlesztésre.

A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg, amely 1998 novemberében került kiadásra és 1998. december 25-én lépett hatályba.  A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló új 201/2001. (IX.25.) Kormányrendelet megalkotására. Ezt a rendeletet időközben módosította a 47/2005. (III.11.), majd pedig a 65/2009. (III.1.) Kormányrendelet. A rendelet és mellékletei - a vízminőségi ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően – településenként mutatják be a határérték feletti ivóvízminőségi paramétereket, illetve a tervezett vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.

Az elmúlt időszakban többször tájékozattuk Önöket arról, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás konzorciuma KEOP pályázatot nyújtott be az Energia Központhoz az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának érdekében. A pályázat nyert, támogatásban részesült, regisztrációs száma: KEOP 1.3.0/2F-09/2010-0036.

A projekt keretében megvalósuló Bököny és Téglás közötti távvezeték építési munkái befejeződtek,  csak a vezeték építés miatt felbontott közterület helyreállítási munkálatok hiányoznak. Ezek a helyreállítási munkák a kivitelező nyilatkozata szerint az elkövetkező hetekben megvalósulnak.

 Az elmúlt hetekben kezdődtek Téglás lakosságát legjobban érintő, a település belterületén megvalósuló hálózatrekonstrukciós munkálatok:

Téglás településen 10 db mosató csomópont készül, melyek közül 6 db meglévő aknában kerül kialakításra, 4 db csomópont kialakításához pedig aknaépítés szükséges.

Tolózárcsere 56 db helyszínen történik meg. Mosató csomópontok kialakításán felül összesen 116 darab tolózár kerül beépítésre. A rekonstrukció keretén belül összesen 19 db NA 80 átmérőjű tűzcsap cseréje is megvalósul. Vezetékcserére van szükség 58 fm hosszan, NA 9810, NA 100, NA 125, NA 150 és NA 200 átmérővel.

A hálózatrekonstrukciós munkálatok - amit Önök már az elmúlt hetekben megtapasztaltak – rengeteg vízkorlátozással járnak. Ez annak a következménye, hogy az ivóvízhálózatunk régi a tolózárai korrodáltak, áteresztenek, emiatt nem lehet a hálózatból csak azt a szakaszt kizárni ahol a munkálatok folynak. Sok esetben emiatt igen nagy területen kell vízkorlátozást bevezetni.

Kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését az elkövetkező hetekben is. A kivitelező munkatársaival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a tervezett vízkorlátozásról tájékoztatjuk Önöket. Az előre nem tervezett – és ezért nem meghirdetett - vízhiány vagy a meghirdetettnél tovább tartó vízkorlátozás minden bizonnyal egy előre nem látható esemény következménye. Megértésüket és türelmüket kérem ismét, mivel a hálózaton végzett beavatkozások a jövőben az ivóvíz szolgáltatás javulását eredményezik, mely mindannyiunk érdeke.

';