Felhívás

Felhívás az ingatlan elõtti járdaszakasz, járda melletti zöldsáv és az úttestig terjedõ terljes terület tisztántartására...
';